Голямя Желязна е разположена в северните склонове на Василъовската планина / Предпланина на Стара Планина / в елипсовидна котловина,започваща от Боримския мешелик от изток на запад , долината на река Топля , землищата на селата Голяма Желязна и Старо Село и стигаща  до замлището на село Лесидрен - масивите на  Грамадата , Булата , Черна Могила, Ябълчето ; на запад Лесидренската река; на север през Дългият рът , започващ от местността Батън и Микренската река,която минава и през Сопот и стига до землището му.Селото отстои на 30 км. на запад от град Троян,на 20 км. от гара Добродан , на 45 км. югозападно от областния град Ловеч.Заема западната част от долината , а източната се заема от село Старо Село.Центърът на село Голяма Желязна е на 500 метра надморска височина.Климатът е умерен,почвата е светло сива и кафява гориста , земя - 46,747 дка , от които обработваема е 10.654 дка и необработваема - 36.092 дка.

Село на 530 години

Троянското село Голяма Желязна стана на 530 години. Според местни краеведи първите данни за селото са от турски документ от края на 15 век. Местните хора се гордеят и със старото си читалище, което повече от век съхранява традициите и обичаите.
В Голяма Желязна все още се усеща възрожденския дух и любовта към миналото. Доказателството за това е местното читалище - едно от най-големите в страната, със собствена театрална трупа, музей и огромна библиотека.
Цветан Колев - секретар на читалището в с. Голяма Желязна: "А един народ няма ли традиции, няма ли история, то е обречен на гибел. Така, че ние сме длъжни да съхраним нашите традиции."

И въпреки кризата, в Голяма Желязна много хора отделят от залъка си, за да подпомагат читалището.
Стойко Мирчев: "За нас тука - старото поколение, това беше един храм, огнище на просвета на култура и на българщина."
Голяма Желязна носи името си от рудните находища тук. Някога селото било толкова богато, че местна кооперация си позволила да сече собствени монети в Швейцария.
Стойко Мирчев: "Създадена 1893 година още кооперация "Братство", която е единствена в България и може би в Европа, работи със собствена валута..."
Днес Голяма Желязна има съдбата на повечето български села. Младите отдавна са отишли в градовете. И въпреки това обаче, пламъкът на надеждта все още гори и ще е така докато има хора, които да помнят и пазят жива традицията
.


 Кметство село Голяма Желязна
Телефонен код: 06957
Телефон в Кметство: - 266  Пощенски код: 5670

Test your Internet connection speed at Speedtest.net
Tyxo.bg counter